L., italiana 35 anni.
E., rumena zingara, 38 anni.
A., italiana 29 anni.
G., italiana 35 anni.
L.,rumena zingara 33 anni.
M., italiana, 63 anni.
N., serba, 42 anni
F., italiana, 35 anni.
L., italiana 35 anni.